Lidt vedrørende tanker om stempelur og tidsregistrering før og i mit arbejde i dag

For årtier siden virkede tidsregistrering » danmade.dk, på værksteder og arbejdspladser ved, at arbejderne stemplede kort, som skulle stemples ved et stempelur » danmade.dk/produkter/stempelur,. Nu er sådan en manuel proces ikke længere tidssvarende. Så brug af stempelur til effektiv tidsregistrering bliver håndteret digitalt og det her stempelur fremsender fuldtautomatisk data videre til pigerne i regnskabsafdelingen. Hvis jeg er blevet fortalt nøjagtigt kan samtlige medarbejdere hitte arbejdspladsens tidsregistrering og stempelur og søge tilbage, såfremt der hænder betænkelighed om, hvad tid du er mødt på arbejdet, plus mængderne overarbejde du eller en kollega har opnået. Så har bogholderne mega overblik over sagerne.

Før i tiden før jeg kom her, hvor jeg er i dag kendte jeg ikke til stempelur og var vant til uden elektroniske hjælpemidler at registrere min tidsregistrering. Det skaber måske en følelse af selvbestemmelse, selv at ordne tidsregistrering hvor du ikke bruger stempelur. Men at vi gør brug af automatisk digital tidsregistrering er jeg ærligt talt meget tilfreds med, så jeg ikk må holde styr på mod weekenden, hvor vidt jeg er i over- eller underskud. Og jeg kan arbejde med fuldt fokus i mens firmaets online stempelur holder register på min tidsregistrering i de tider mens jeg drukner i ekstraarbejde. Dermed skal jeg ikke at få erindre tidsregistreringen når jeg ikke gider registrere og jeg vil hjemad.